Jadrové
vŕtanie
© 2019 Ľubomír Málik Kontaktujte nás

JADROVÉ VŔTANIEJadrové vŕtanie - rýchle a presné vyvŕtanie otvorov.


Vŕtame otvory do betónu, železobetónu, muriva alebo tehlovej steny.


Bez otrasov a popraskanej omietky, s nízkou hladinou hluku, ideálne pre rekonštrukcie a prestavby. Na zhotovenie prestupov pre inštalácie (plyn, voda, kúrenie, vzduchotechnika, kanalizácia) jadrové vrty sú ideálnym riešením.

Jadrové vŕtanie

Naša ponuka:


 • rýchlosť a presnosť vŕtania
 • hladký a presný otvor bez potreby ďalších úprav
 • prestupy pre inštalácie (plyn, voda, kúrenie, vzduchotechnika, kanalizácia)
 • kotevné otvory
 • skúšobné vrty
 • priemer otvorov do 400 mm

Pôsobíme v okresoch: Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Dolný Kubín, Martin, Žilina, Banská Bystrica. Po dohode v rámci celého Slovenska.

Základné náležitosti:


 1. Objednávateľ zabezpečí bezplatne zdroj elektrickej energie 230 V a zdroj chladiacej vody vo vzdialenosti max. 20m od vŕtaných otvorov.
 2. Objednávateľ vytýči miesta otvorov a naznačí ich vodou nezmývateľnou farbou. V prípade nevytýčenia miesta otvorov sa čakanie na vytýčenie bude účtovať ako prestoj.
 3. Zhotoviteľ neručí za statické posúdenie vŕtaných konštrukcií a za škody spôsobené vŕtaním (napr. poškodenie zabudovaných inštalácií, navlhnutiu vŕtaného materiálu a blízkeho okolia).
 4. Pri vŕtaní vo výške nad 1,5m objednávateľ zabezpečí lešenie, príp. plošinu.

Cenník:


 • priemer 25mm – 0,88 €
 • priemer 35mm – 0,95 €
 • priemer 50mm – 0,99 €
 • priemer 70mm – 1,15 €
 • priemer 80mm – 1,24 €
 • priemer 100mm – 1,65 €
 • priemer 120mm – 1,70 €
 • priemer 130mm – 1,75 €
 • priemer 150mm – 1,80 €
 • priemer 160mm – 1,85 €
 • priemer 180mm – 1,95 €
 • priemer 200mm – 2,75 €
 • priemer 245mm – 3,25 €
 • priemer 300mm – 3,65 €
 • priemer 350mm – 4,05 €
 • priemer 400mm – 4,95 €

Ceny sú uvedené za 1cm hĺbky vrtu.

Príplatky:


 1. Ceny sú stanovené pri vŕtaní do železobetónu s priemerom výstuže max. 12 mm. Pri hrubšej výstuži alebo oceľovom prvku zabudovanom v betóne sa k jednotkovej cene priráta suma 2,3 €/1 cm2 reznej plochy ocele
 2. Ak zdroj elektrickej energie zabezpečujeme vo vlastnej réžii, účtujeme za každú hodinu použitia el. generátora 8,- €
 3. Príplatok 15% k jednotkovej cene pri šikmom vŕtaní
 4. Príplatok 20% k jednotkovej cene pre vrty hlbšie ako 40 cm
 5. Príplatok 50% k jednotkovej cene pre vrty hlbšie ako 150 cm
 6. Príplatok 20% za vŕtanie s hĺbkou menšou ako 20 cm
 7. Príplatok 15% k jednotkovej cene pre vrty vo výške nad 1,50 m + cena prenájmu lešenia
 8. Príplatok 20% k jednotkovej cene pri odsávaní chladiacej vody
 9. Príplatok 20% za prácu v sťažených podmienkach (práca vo výkope, nedostatočný manipulačný priestor)
 10. Prestoje 10,- €/1 hod
 11. Dopravné náklady 0,35 €/km
 12. V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH.


Kontakt:


Ľubomír Málik
Likavka 147, 034 95

Tel.: 0907 405 098
Email: maliklubo@gmail.com
Web: www.jadrovevrtanie-liptov.sk

IČO: 44533365
DIČ: 1071632364Partneri:

www.kamenokal.sk - Kamenárstvo Okál
Rezanie betónu Bratislava - Rezanie betónu Bratislava - bez obmedzenia veľkosti otvoru a bez obmedzenia hrúbky konštrukcie